Digital Twin technologie is de toekomst voor woningcorporaties

Twintopics ontwikkelt het digitale platform voor woningcorporaties en hun partners voor het beheren van al hun assets en het aansturen van werkprocessen.

Wij zijn een team van gepassioneerde experts

Wij bouwen softwareoplossingen op basis van Digital Twin technologie voor woningcorporaties en hun partners. Onze geavanceerde technologie stelt woningcorporaties in staat om nauwkeurige en interactieve digitale replica's van hun eigendommen te maken, waardoor er betere beslissingen gemaakt kunnen worden in de onderhouds- en beheer processen. Er wordt meer maatschappelijke waarde uit de woningvoorraad behaald en bovendien met het beschikbare budget een hogere resultaat verkregen.

Zo kunnen woningcorporaties de operationele efficiëntie verbeteren, kosten verlagen en de algehele bewoners ervaring verbeteren.

Started

Living lab

0-80%

Ambitie digitalisering woningcorporaties in 2026

2.000.000

Euro funded

20+

Platform developement

Digital Twin Technologie, de toekomst voor woningcorporaties

Samen heldere doelen bepalen

Kwanitatieve en kwalitatieve doelen bepalen op de korte, middel en lange termijn. De strategisch, tactische en operationele doelen zijn voor iedereen SMART gedefineerd en omarmd door de gehele keten.

Alle data op orde met een Digital Twin

Voor het op orde brengen van alle data is een 100% valide datamodel een must. Alle data is opgeslagen in een datawarehouse. Voor eenvoudig gebruik van alle data wordt er een semantische laag ontwikkeld. Eenvoudige reporting functionaliteit

Data gedreven besluitvorming met een Digital Twin

Data gedreven besluitvorming wordt pas mogelijk als je financiele consequenties kunt doorrekenen en prioriteiten kunnen bepalen op basis van echte data. Met een maatvastmodel kunnen beslissingen gemaakt worden op basis van feiten en onderken je daarmee alle risico's.

Grip op processen met een Digital Twin
  • Concrete en efficiënte werkopdrachten.
  • Eenduidige aansturing van de uitvoering.
  • Monitoring van de uitvoering (meten van de voortgang).
  • Vroege signalering van fouten.
  • Objectieve resultaat beoordeling van de uitvoering.
  • Juiste contractvorming creëren.
Samenwerken in de keten met een Digital Twin

In een ketensamenwerking streven alle partijen gezamenlijke doelen na, zoals kostenreductie, kwaliteitsverbetering, innovatie of duurzaamheid. Denk hierbij aan bv; multidisciplinair overleg, wettelijke toetsingen, omgevingswet, gezamenlijke regie.

De behoefte voor verandering is groot

Nu de noodzaak en de contouren van de Twin-based oplossing voor regie-corporaties steeds meer helder worden, is het nu tijd voor de feitelijke implementatie ervan.

BTIC Kennis- en innovatieprogramma digitalisering (deelprogramma Digital Twins)

Delft, mei 2020

IT-ontwikkelingen in de dynamische woningcorporatiesector vragen om een samenhangende aanpak

Door: Drs. I.R. Algera CMC RI | Drs. H. Andriessen EMITA | Drs. ing. P. Olieman RE | Drs. W. Dalhuisen RE CISA

Kiezen is geen keuze, op weg naar excellente woningcorporaties in 2022

Artikel uit KPMG branchegroep woningcorporaties, februari 2018, Johan van Hoof e.a.;

Woningcorporaties in 2024: digitalisering in het hart van de organisatie

Artikel uit Eraneos Nederland

Nut en Noodzaak van slimme IT bij woningcorporaties

Artikel uit previder.nl

Implementatie fases

Nu de noodzaak en de contouren van de Twin-based oplossing voor regie-corporaties steeds meer helder worden, is het nu tijd voor de feitelijke implementatie ervan.

2 Fases

In de eerste fase, de komende 6 maanden, zal de basis worden gelegd voor de common ground, waaronder architectuur, connectiviteit en datalogistiek. Dit doen wij in de vorm van een werkend evolutionaire MVP.

Wat kan de sector verwachten? Alle relevante informatiebronnen overzichtelijk bij elkaar met relevante 3D objecten zowel GEO als BIM in één oogopslag. Instelbare granulariteit. Bijvoorbeeld, LOD 100 tot en met LOD 500. In de navigatiestructuur gaat TwinSpot zover dat de belangrijkste aspecten van de 'onderwereld' zijnde de aansluiting ondergrondse infrastructuur, de buitenwereld, zijnde het GEO omgevingsmodel en het bouw informatiemodel die ook de 'binnenwereld'  visualiseert. Primaire kernwaarde van Twinspot is voor alle disciplines een maatvastmodel te leveren.

In de tweede fase gaat het om procesondersteuning: het daadwerkelijke gebruik van TwinSpot in de specifieke processen van de woningcorporaties, met name verduurzaming, veiligheid en klantinteractie.

Stapsgewijs migratie plan

Het gebruik van twin-technologie (“TwinTech”) binnen een woningcorporatie zal naar onze mening alleen succesvol kunnen worden opgepakt als er sprake is van een stapsgewijs migratieplan waarbij bestaande pakketten en processen wel beter worden ondersteund, maar niet hoeven te worden vervangen.

Om goed aan te kunnen sluiten op de bestaande automatisering binnen de corporatie, wordt de Data-rotonde van Cloudia Data BV als component binnen ons platform TwinSpot gebruikt. De Data-rotonde van Cloudia Data fungeert binnen het platform als centrale ‘stekkerdoos’ naar alle bestaande pakketten en processen. TwinSpot wordt gevoed door de Data-rotonde en functioneert daarna als nieuw data-hart binnen de bestaande applicatie architectuur.

Twinspot

TwinSpot een unieke kans voor en door de sector

Klaar voor deelname of behoefte aan meer informatie?

Samen de stap zetten naar een succesvolle twin-based woningcorporatie? TwinTopics vraagt woningcorporaties die onze visie delen en deze willen aanscherpen vooral deel te nemen aan de ontwikkeling van het TwinSpot platform.